Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011042

OBCHODNÉ MENO: NYBANET, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 74644/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľuda Zúbka 21, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 

IČO: 46 278 061

DEŇ ZÁPISU: 21.07.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

5. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

6. prenájom hnuteľných vecí,

7. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Milan Macko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľuda Zúbka 21, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 25.06.1960, Deň vzniku funkcie: 21.07.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ príp. konatelia, v plnom rozsahu samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Milan Macko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľuda Zúbka 21, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 25.06.1960

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 08.07.2011 podľa ust. § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1