Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011044

OBCHODNÉ MENO: OK Best Service, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 73150/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrančovičova 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03 

IČO: 46 141 057

DEŇ ZÁPISU: 18.05.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

5. prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

6. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,

7. sťahovacie služby,

8. prípravné práce k realizácii stavby,

9. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

10. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

11. čistiace a upratovacie služby,

12. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

13. reklamné a marketingové služby,

14. poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť,

15. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve,

16. prevádzka malých plavidiel,

17. faktoring a forfaiting,

18. Kuriérske služby

19. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

20. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

21. Prenájom hnuteľných vecí

22. Administratívne služby

23. Vedenie účtovníctva

24. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

25. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

26. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

27. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov, oprava, údržba, renovácia nábytku vrátane čalúnnictva

28. Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva, slamy, šúpolia, prútia, korku

29. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

30. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

31. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

32. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

33. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

34. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

35. Prevádzkovanie výdajne stravy

36. Výroba potravinárskych výrobkov

37. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

38. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

39. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

40. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

41. Poskytovanie služieb osobného charakteru

42. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

43. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

44. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

45. Dizajnérske činnosti

46. Fotografické služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Otokar Kahaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vojenská 702, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41 , Dátum narodenia: 08.08.1959, Deň vzniku funkcie: 18.05.2011

Meno a priezvisko: Mgr. Eva Kahajová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vojenská 702/24, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41 , Dátum narodenia: 22.08.1968, Deň vzniku funkcie: 30.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne, tak, že k vytlačenému, odtlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti konateľ pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Otokar Kahaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vojenská 702/24, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41 , Dátum narodenia: 08.08.1959

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Eva Kahajová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vojenská 702/24, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41 , Dátum narodenia: 22.08.1968

Výška vkladu: 4 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 01.04.2011 podľa ust. § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.07.2012.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.05.2014.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.11.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1