Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011029

OBCHODNÉ MENO: MM Consulting, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44360/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M.Curie Sklodowskej 1511/7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04 

IČO: 36 732 516

DEŇ ZÁPISU: 01.02.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. automatizované spracovanie údajov,

2. školiaca, konzultačná a poradenská činnosť v oblasti programového vybavenia výpočtovej techniky a obchodu,

3. systémová údržba softwaru,

4. poradenská služba k technickému vybaveniu počítača ( hardware ),

5. poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača ( software ) so súhlasom autora,

6. poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň,

7. údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov,

8. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

9. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností,

10. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

11. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ),

12. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ),

13. kancelárske a sekretárske služby ( vrátane kopírovacích služieb ),

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Marcel Mičan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Curie Sklodowskej 1511/7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 06.06.1976, Deň vzniku funkcie: 01.02.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Marcel Mičan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Curie Sklodowskej 1511/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 06.06.1976

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.1.2007 v súlade s ust. §§ 57, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1