Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011028

OBCHODNÉ MENO: MK REAL, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 16930/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislavská 41, Názov obce: Malinovo, PSČ: 900 45 

IČO: 35 743 018

DEŇ ZÁPISU: 23.03.1998

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovateľská činnosť,

4. - obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,

5. - vedenie účtovníctva,

6. - sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),

7. - fotografické služby,

8. - návrh a relizácia designu,

9. - reklamná a propagačná činnosť vrátane prípravy a organizovania výstav a ich relizácie,

10. - prenájom osobných a nákladných áut,

11. - prenájom strojov a zariadení,

12. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

13. Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Michal Kolík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska 43, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 12.08.1971, Deň vzniku funkcie: 12.02.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne, pričom za spoločnosť podpisuje každý konateľ tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Beatrica Kolíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Radvanská 21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 15.01.1948

Výška vkladu:  107 452,000000 EUR, Rozsah splatenia:  107 452,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Michal Kolík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 43, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 12.08.1971

Výška vkladu: 71 636,000000 EUR, Rozsah splatenia: 71 636,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   179 088,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   179 088,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.3.1998 v zmysle §§ 57,105 a nasl. Z.č. 513/91 Zb. v znení Zák.č. 11/1998 Z.z. Stary spis: S.r.o. 23965

2. Prevod obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 5.11.1999. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.11.1999.

3. Ing. Peter Uberal, deň zániku funkcie: 30.5.2002. JUDr. Ondrej Štrigner, deň zániku funkcie: 30.5.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.5.2002. Spoločenská zmluva zo dňa 6.6.2002.

4. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 29.1.2003, notárska zápisnica N 42/03, Nz 6553/03 zo dňa 29.1.2003 - rozhodnutie jediného spoločníka.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia 30.5.2002. Notárska zápisnica Nz 11891/04, N 84/04.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1