Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011030

OBCHODNÉ MENO: MOKOVCI s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 82595/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prídavkova 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06 

IČO: 46 744 622

DEŇ ZÁPISU: 10.07.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Aranžovanie výkladov, viazanie kytíc a vencov, úpravy výstavných miestností

3. Výroba sviečok

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Ľuboš Mok, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prídavkova 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 08.11.1968, Deň vzniku funkcie: 10.07.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť navonok zastupuje a v mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Viera Moková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prídavkova 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 17.04.1970

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 20.06.2012 v súlade s ust. § 57 ods. 3, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1