Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011034

OBCHODNÉ MENO: NaVidieku.sk s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 97909/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kadnárova 62, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 53 

IČO: 47 700 203

DEŇ ZÁPISU: 12.03.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

2. Pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami

3. Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny

4. Textilná výroba

5. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

6. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

7. Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva

8. Výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku

9. Výroba výrobkov z papiera

10. Výroba kožených a kožušinových výrobkov

11. Keramická výroba

12. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

13. Výroba hračiek a hier

14. Výroba bižutérie a suvenírov

15. Výroba hudobných nástrojov

16. Výroba sviečok

17. Výroba a montáž tieniacej techniky

18. Prípravné práce k realizácii stavby

19. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

20. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

21. Zhotovovanie mozaikových obrazov z rozličných materiálov podľa predložených návrhov

22. Stavebné cenárstvo

23. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

24. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

25. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

26. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

27. Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

28. Počítačové služby

29. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

30. Administratívne služby

31. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

32. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

33. Reklamné a marketingové služby

34. Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť

35. Odevná výroba

36. Prenájom hnuteľných vecí

37. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Eva Kyselovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kadnárova 2534/74, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 53 , Dátum narodenia: 16.07.1979, Deň vzniku funkcie: 12.03.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ koná za spoločnosť tak, že pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Eva Kyselovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kadnárova 2534/74, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 53 , Dátum narodenia: 16.07.1979

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 17.02.2014 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1