Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011015

OBCHODNÉ MENO: mashreq s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 152704/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 24i, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 

IČO: 53 757 025

DEŇ ZÁPISU: 18.05.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

5. služby súvisiace s databázami, on-line publikovanie, poskytovanie dát v určitom slede alebo postupnosti vyhľadávaním alebo sprístupnením on-line dostupné každému alebo pre obmedzený počet užívateľov, publikovanie zoznamov a adresárov on-line

6. spracovanie údajov (spracovanie údajov dodaných zákazníkom, vypracovanie tabuliek, výpočtov a pod. bez navrhovania špecifického programu)

7. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

8. administratívne služby

9. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

10. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

11. vedenie účtovníctva

12. prenájom hnuteľných vecí

13. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidla s celkovou hmotmosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

14. skladovanie a pomocné činnosti v doprave

15. baliace činnosti, manipulácia s tovarom

16. sťahovacie služby

17. kuriérske služby

18. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

19. informatívne posudzovanie originality vozidiel

20. montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení

21. poskytovanie organizačno-technických a informačných služieb v doprave

22. marketingové poradenstvo

23. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

24. prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Adriana Krajčovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sibírska 55, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 10.03.1968, Deň vzniku funkcie: 18.05.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Adriana Krajčovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sibírska 55, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 10.03.1968

Výška vkladu: 4 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR

Obchodné meno/názov: JOURNAL s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sibírska 55, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , IČO 47 401 087

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1