Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011017

OBCHODNÉ MENO: MB - JaMaDa s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 128085/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gessayova 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 03 

IČO: 47 141 867

DEŇ ZÁPISU: 27.04.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

2. Čistenie kanalizačných systémov

3. Diagnostika kanalizačných potrubí

4. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

7. Kopanie studní

8. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

9. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

10. Vedenie účtovníctva

11. Počítačové služby

12. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

13. Administratívne služby

14. Sprostredkovatelˇska´ cˇinnostˇ v oblasti obchodu, sluzˇieb, vy´roby

15. Vy´roba a opracovanie jednoduchy´chvy´robkov z kovu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Marián Mydla, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krajná ulica 355/2, Názov obce: Šamorín - Mliečno, PSČ: 931 01 , Dátum narodenia: 27.10.1980, Deň vzniku funkcie: 28.09.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Dana Mydlová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gessayova 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 03 , Dátum narodenia: 06.12.1973

Výška vkladu: 7 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 7 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Marián Mydla, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krajná ulica 355/2, Názov obce: Šamorín - Mliečno, PSČ: 931 01 , Dátum narodenia: 27.10.1980

Výška vkladu: 22 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 22 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  30 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  30 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1