Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011025

OBCHODNÉ MENO: M-ChocoGroup Slovakia, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 31229/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trstínska 81, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06 

IČO: 35 881 020

DEŇ ZÁPISU: 03.04.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. organizačné, ekonomické, účtovné, obchodné poradenstvo,

5. vedenie účtovníctva,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Mária Kumová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trstínska 81, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 25.01.1984, Deň vzniku funkcie: 03.04.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Mária Kumová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trstínska 81, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 25.01.1948

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9. 2. 2004 v znení spoločenskej zmluvy zo dňa 23. 2. 2004 a dodatkom z 30. 3. 2004 v zmysle ust. § 105 - 153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Uznesenie z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.4.2007. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 3.5.2007. Zmena obchodného mena z pôvodného M.R.KUMY, spol. s r.o. na nové M-ChocoGroup Slovakia, s.r.o.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.03.2012.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1