Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011021

OBCHODNÉ MENO: MENTIS s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39383/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pečnianska 3 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 

IČO: 35 978 791

DEŇ ZÁPISU: 10.02.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

4. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

5. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

6. reklamná a propagačná činnosť,

7. prieskum trhu a verejnej mienky,

8. činnosť ekonomických a organizačných poradcov,

9. vedenie účtovníctva,

10. organizovanie a technické zabezpečenie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, školení, kurzov, kongresov, seminárov a výstav,

11. kancelárske, administratívne a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb,

12. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),

13. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,

14. automatizované spracovanie dát,

15. grafické práce na počítači podľa predlohy,

16. rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku alebo záznamu obrazu so súhlasom autora,

17. predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov so súhlasom autora,

18. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,

19. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Rau, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pečnianska 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 10.12.1960, Deň vzniku funkcie: 10.02.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu a k označeniu funkcie pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Rau, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pečnianska 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 10.12.1960

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 26.01.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1