Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011018

OBCHODNÉ MENO: MCU Slovel s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 72312/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fraňa Kráľa 7, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 

IČO: 46 083 103

DEŇ ZÁPISU: 14.04.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba elektrických zariadení do 1000 V, triedy A bez nebezpečenstva výbuchu dodávateľským spôsobom,

2. montáž elektrických zariadení do 1000 V, triedy A bez nebezpečenstva výbuchu dodávateľským spôsobom,

3. navrhovanie, výroba a osadzovanie dosiek plošných spojov,

4. montáž a opravy výpočtovej techniky,

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),

6. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

7. diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel,

8. kovovýroba,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Peter Adamec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Starhradská 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 05 , Dátum narodenia: 16.09.1983, Deň vzniku funkcie: 14.04.2011

Meno a priezvisko: Ing. Peter Adamec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Starhradská 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 05 , Dátum narodenia: 05.02.1954, Deň vzniku funkcie: 14.04.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Peter Adamec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Starhradská 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 05 , Dátum narodenia: 16.09.1983

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Peter Adamec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Starhradská 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 05 , Dátum narodenia: 05.02.1954

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1