Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011020

OBCHODNÉ MENO: MEDIPARK II s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 72141/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Digital Park III, Einsteinova 19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 851 01 

IČO: 46 114 432

DEŇ ZÁPISU: 07.04.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti,

2. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,

3. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

4. prenájom hnuteľných vecí,

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkoveľom živnosti (veľkoobchod),

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

9. prípravné práce k realizácii stavby,

10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

11. počítačové služby,

12. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

13. vydavateľská činnosť,

14. administratívne služby,

15. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

16. organizovanie kurzov, školení a seminárov,

17. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

18. čistiace a upratovacie služby,

19. reklamné a marketingové služby,

20. prieskum trhu a verejnej mienky,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: JUDr. Michal Maštena, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fraňa Kráľa 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 05 , Dátum narodenia: 03.12.1979, Deň vzniku funkcie: 07.04.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ spoločnosti samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, priezvisko a svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Michal Maštena, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fraňa Kráľa 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 , Dátum narodenia: 03.12.1979

Výška vkladu: 3 750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 750,000000 EUR

Obchodné meno/názov: MEDIPARK Holding a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kollárovo námestie 20, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , IČO 43 768 237

Výška vkladu: 3 750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.03.2011 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.11.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1