Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011012

OBCHODNÉ MENO: MAJER - Miloslavov, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12496/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miloslavov 242, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42 

IČO: 34 124 471

DEŇ ZÁPISU: 11.07.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (okrem tovarov, ktoré vyžadujú osobitné povolenie)

2. - sprostredkovanie kúpy a predaja tovaru

3. - nájom a prenájom poľnohospodárskych a ostatných pozemkov

4. - poľnohospodárstvo, vrátane predaja nespra- covaných poľnohospodárskych produktov za ú- čelom ich spracovania alebo ďalšieho preda- ja

5. - vykonávanie inžinierskych stavieb

6. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,

7. organizovanie kultúrnych a kultúrno-spoločenských a hudobných podujatí,

8. prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti,

9. prenájom športových potrieb,

10. prenájom motorových vozidiel a dopravných zariadení,

11. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,

12. prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami,

13. ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti,

14. výsadba a údržba zelene,

15. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov,

16. predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy,

17. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál,

18. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

19. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

20. výkon rybárskeho práva na ostatnej vodnej ploche - štrkovisko Miloslavov na účely podnikania v osobitnom režime,

21. prevádzkovanie kúpaliska,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Funkcia: konateľ, Meno a priezvisko: Jozef Bezák, Bydlisko: Názov obce: Miloslavov 242, Dátum narodenia: 13.11.1942

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia sú oprávnení konať a podpisovať za spoločnosť samostatne. Konanie a podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k napísanému, vytlačenému alebo otlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Zuzana Bezáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čsl. parašutistov 31, Názov obce: Bratislava, Dátum narodenia: 05.06.1970

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

Meno a priezvisko: Andrea Číková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grasalkovičova 19, Názov obce: Ivánka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 12.11.1976

Výška vkladu: 2 324,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 324,000000 EUR

Meno a priezvisko: Juraj Bezák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hurbanova 14, Názov obce: Ivánka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 16.11.1970

Výška vkladu: 2 324,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 324,000000 EUR

Meno a priezvisko: Alexandra Malinová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlčkova 35, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 21.09.1969

Výška vkladu: 2 324,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 324,000000 EUR

Meno a priezvisko: Katarína Kubovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 07.01.1975

Výška vkladu: 2 324,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 324,000000 EUR

Meno a priezvisko: Lenka Homérová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šípková ulica 457/3, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 13.09.1979

Výška vkladu: 4 648,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 648,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  15 604,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  15 604,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. poločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.05.1995 a jej dodatkom 03.07.1995 podľa § 56-75 a § 105-153 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov). Stary spis: S.r.o. 4146 Stary spis: S.r.o. 19468

2. Dodatok č.2 zo dňa 09.11.1995 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 4146 Stary spis: S.r.o. 19468

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.9.2001. Dodatok č. 3 zo dňa 23.10.2001 k spoločenskej zmluve.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.01.2007.

5. Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 26.01.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1