Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011014

OBCHODNÉ MENO: Marko & Overton-Fox, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 87832/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatská 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 05 

IČO: 47 246 936

DEŇ ZÁPISU: 06.03.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie právnych služieb,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Marko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 12570/50A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 30.04.1976, Deň vzniku funkcie: 06.03.2013

Meno a priezvisko: JUDr. Stanislava Overton-Fox, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 12570/50A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 26.02.1981, Deň vzniku funkcie: 06.03.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne, pri právnych úkonoch v písomnej forme k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoje meno a priezvisko, označenie konateľ a podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Marko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 12570/50A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 30.04.1976

Výška vkladu: 4 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR

Meno a priezvisko: JUDr. Stanislava Overton-Fox, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 12570/50A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 26.02.1981

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.02.2013 v súlade s ust. §§ 57, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1