Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011001

OBCHODNÉ MENO: LINMAT s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 120118/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničiarska 1045/5A, Názov obce: Zohor, PSČ: 900 51 

IČO: 50 797 565

DEŇ ZÁPISU: 02.06.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Administratívne služby

7. Reklamné a marketingové služby

8. Prieskum trhu a verejnej mienky

9. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

10. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

11. Skladovanie a uskladňovanie

12. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

13. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

14. Vykonávanie odťahovej služby

15. Výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Linda Slezáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničiarska 1045/5A, Názov obce: Zohor, PSČ: 900 51 , Dátum narodenia: 08.09.1980, Deň vzniku funkcie: 02.06.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Linda Slezáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničiarska 1045/5A, Názov obce: Zohor, PSČ: 900 51 , Dátum narodenia: 08.09.1980

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 1.3.2017 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.03.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1