Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010997

OBCHODNÉ MENO: LEGRAND Slovensko, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 26507/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panónska cesta 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04 

IČO: 35 835 907

DEŇ ZÁPISU: 22.04.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod (najmä kúpa a predaj elektrických a elektronických prístrojov a zariadení),

2. kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod (najmä kúpa a predaj elektrických a elekronických prístrojov a zariadení),

3. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

4. reklamné a marketingové služby,

5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Kateřina Barbier, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jinonice, Nyklíčkova 939/10, Názov obce: Praha 5 - Jinonice, PSČ: 15800 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 27.03.1976, Deň vzniku funkcie: 01.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Luk Jos M. Ivens, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Búdková 3992/39, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 05.09.1969, Deň vzniku funkcie: 25.06.2020

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná prokurista samostatne. Prokurista podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: LEGRAND France SA, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny 128, Názov obce: Limoges, PSČ: 87 000 , Štát: Francúzsko , Iné identifikačné číslo: 758501001

Výška vkladu: 88 959,700000 EUR, Rozsah splatenia: 88 959,700000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  88 959,700000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  88 959,700000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 84/02, Nz 84/02 spísanou dňa 6.3.2002 notárom JUDr. Šúrkovou v zmysle ust. § 57 ods. 3, §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Notárska zápisnica č. N 69/03, Nz 15124/2002 zo dňa 28.2.2003.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.03.2007 o zmene sídla spoločnosti.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.10.2010.

5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.06.2012.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1