Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010998

OBCHODNÉ MENO: Lekáreň UNIMED PHARMA s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 52725/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oriešková 11 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 

IČO: 44 202 504

DEŇ ZÁPISU: 06.06.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. reklamná, propagačná a inzertná činnosť,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti reklamných služieb v rozsahu voľnej živnosti,

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby v rozsahu voľnej živnosti,

6. školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

7. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

8. automatizované spracovanie dát,

9. technicko-organizačné zabezpečenie a usporadúvanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti,

10. poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov,

11. prieskum trhu a verejnej mienky,

12. poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni so zabezpečením individuálne pripravovaných liekov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: RNDr. Elena Slučiaková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ladislava Sáru 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 05.01.1949, Deň vzniku funkcie: 06.06.2008

Meno a priezvisko: Ľudovít Slučiak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Legionárska 649/35, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 05.02.1973, Deň vzniku funkcie: 06.06.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí ktorýkoľvek z konateľov svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: RNDr. Elena Slučiaková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ladislava Sáru 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 05.01.1949

Výška vkladu: 4 648,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 648,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ľudovít Slučiak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Legionárska 649/35, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 05.02.1973

Výška vkladu: 1 992,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 992,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.5.2008 v súlade s ust. §§ 57, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.09.2008.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.1.2010. Zmena obchodného mena z Lekáreň ARNIKA PHARM s.r.o. na Lekáreň UNIMED PHARMA s. r. o.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.03.2010.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1