Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011002

OBCHODNÉ MENO: LIVING REAL, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 53869/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jantárová 28, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 10 

IČO: 44 330 464

DEŇ ZÁPISU: 08.08.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),

2. sprostredkovanie poskytovania úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Monika Szőcsová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jantárová 28, Názov obce: Bratislava - Jarovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 23.04.1970, Deň vzniku funkcie: 08.08.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Monika Szőcsová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jantárová 191/28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Jarovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 23.04.1970

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 30.7.2008 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1