Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010996

OBCHODNÉ MENO: Legal Partners Slovakia, advokátska kancelária, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 46268/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. 1. mája 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 

IČO: 36 786 110

DEŇ ZÁPISU: 02.06.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie právnych služieb podľa zákona o advokácii č. 586/2003 Z.z., v platnom znení,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Martin Laca, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Papraďová 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 22.08.1974, Deň vzniku funkcie: 02.06.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti koná, podpisuje sa a spoločnosť svojim podpisom zaväzuje samostatne a bez obmedzenia tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, profesijné označenie advokát a svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Martin Laca, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Papraďová 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 22.08.1974

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 25.5.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 4.5.2012

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1