Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010999

OBCHODNÉ MENO: Lighting Beetle s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 59475/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budyšínska 8, Názov obce: Bratislava-Nové Mesto, PSČ: 831 03 

IČO: 44 864 892

DEŇ ZÁPISU: 17.07.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia,

3. správa a inštalácia počítačových sietí v rozsahu bezpečného napätia,

4. servis mechanických častí výpočtovej techniky okrem zásahu do vyhradených technických zariadení,

5. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

6. automatizované spracovanie dát,

7. výroba a spracovanie audio a videozáznamov so súhlasom autora,

8. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

10. fotografické práce,

11. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,

12. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied,

13. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

14. vydavateľská činnosť,

15. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

16. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

17. prieskum trhu a verejnej mienky,

18. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

19. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

20. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Michal Blažej, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 13800/24G, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 22.06.1989, Deň vzniku funkcie: 17.07.2009

Meno a priezvisko: Marek Šolc, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budyšínska 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 26.12.1988, Deň vzniku funkcie: 17.07.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti spoločne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marek Šolc, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budyšínska 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 26.12.1988

Výška vkladu: 2 700,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 700,000000 EUR

Meno a priezvisko: Michal Blažej, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 13800/24G, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 22.06.1989

Výška vkladu: 2 700,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 700,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 400,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 400,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.06.2009 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.07.2010.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.04.2013.

4. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25.03.2014.

5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 08.09.2016.

6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.01.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1