Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010992

OBCHODNÉ MENO: Laguna FEBO, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 49711/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 47, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 

IČO: 43 854 583

DEŇ ZÁPISU: 21.12.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. pohostinská činnosť,

2. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti,

4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/,

5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,

6. technicko-organizačné zabezpečenie školení, kurzov a výstav v rozsahu voľnej živnosti,

7. technicko-organizačné zabezpečenie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti,

8. reklamná, propagačná a inzertná činnosť,

9. výroba hotových jedál na objednávku - catering,

10. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,

11. prieskum trhu,

12. automatizované spracovanie dát,

13. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Boris Červenka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krížna 20, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 18.04.1967, Deň vzniku funkcie: 21.12.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Boris Červenka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Harmónia 3652, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 18.04.1967

Výška vkladu: 6 638,783776 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 638,783776 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.11.2007 v zmysle ust. §§ 57, 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.07.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1