Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010987

OBCHODNÉ MENO: Krokava-park s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 47979/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 88 B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 

IČO: 36 835 226

DEŇ ZÁPISU: 20.09.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

2. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

3. Administratívne služby

4. Faktoring a forfaiting

5. Vedenie účtovníctva

6. Prípravné práce k realizácii stavby

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

10. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

11. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

12. organizačné, ekonomické a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

13. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

14. reklamná, propagačná a inzertná činnosť,

15. organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti,

16. prenájom dopravných prostriedkov,

17. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

18. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

19. Čistiace a upratovacie služby

20. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

21. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

22. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

23. Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

24. Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení

25. Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie

26. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

27. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

28. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

29. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

30. Dizajnérske činnosti

31. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

32. Opracovanie drevnej hmoty štiepaním, lúpaním

33. Pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva

34. Spracovanie drevenej triesky, pilín, drevených a celulóznych materiálov a hmôt

35. Výroba komponentov z dreva - guľatina, panely, laty, brvná, drevitá vlna, drevitá múčka, drevné štiepky, triesky

36. Výroba podlahových krytín na báze dreva (parkety, plávajúce podlahy...)

37. Výroba preglejok, laminovaných dosiek, drevotrieskových a drevovláknitých dosiek a dosiek z drevených vlákien

38. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Peter Stiasný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šafárikova 222/14, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 03.08.1980, Deň vzniku funkcie: 14.08.2020

Meno a priezvisko: Robert Krátky, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Spoločenská 3698/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 13.09.1968, Deň vzniku funkcie: 24.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Stiasný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šafárikova 222/14, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 03.08.1980

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Middle s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 88 B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , IČO 52 347 443

Výška vkladu: 5 950,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 950,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 700,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 700,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 28.08.2007 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.02.2008.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.04.2015

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1