Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010991

OBCHODNÉ MENO: KVALSTAV , spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12437/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 13, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 

IČO: 34 115 242

DEŇ ZÁPISU: 30.01.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vykonávanie bytových stavieb

2. vykonávanie dopravných stavieb

3. vykonávanie inžinierskych stavieb

4. vykonávanie priemyselných stavieb

5. vykonávanie vodných stavieb

6. požičiavanie strojov a zariadení

7. veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

8. maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

9. sprostredkovateľská činnosť

10. inžinierske činnosti

11. činnosť realitnej agentúry

12. činnosť v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom

13. poriadanie kultúrnych a spoločenských podujatí

14. prevádzkovanie reštauračných zariadení

15. vnútroštátna taxislužba,

16. vnútroštátna nákladná cestná doprava,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Karol Kvál, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novomeského 1996/8, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 17.04.1956, Deň vzniku funkcie: 23.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Karol Kvál, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novomeského 1996/8, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 17.04.1956

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 23.12.1994 v zmysle §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 2833 Stary spis: S.r.o. 19407

2. Spoločenská zmluva bola upravená v zmysle Zák.č. 11/1998 Z.z. dodatkom č. 1 k spoločenskej zmluve spísaným dňa 16.7.1998 do notárskej zápisnice N 80/98, Nz 80/98.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.05.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.01.2003. Spoločenská zmluva v platnom znení zo dňa 23.01.2003. Zánik funkcie konateľa Ing. Karola Kvála dňa 23.01.2003. Valné zhromaždenie zo dňa 25.07.2003 schválilo účtovnú závierku za rok 2002.

4. Zápisnica z valnéhom zhromaždenia zo dňa 29.11.2010

5. Rozhodntuie jediného spoločníka zo dňa 24.01.2011

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1