Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010975

OBCHODNÉ MENO: JUDr. Lucia Anovčinová, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 147564/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľadová 7954/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 

IČO: 53 246 063

DEŇ ZÁPISU: 23.09.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Dizajnérske činnosti

6. Fotografické služby

7. Administratívne služby

8. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

9. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: JUDr. Lucia Anovčinová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničiarska 408/16, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 08.02.1986, Deň vzniku funkcie: 23.09.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti koná v celom rozsahu samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Lucia Anovčinová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničiarska 408/16, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 08.02.1986

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1