Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010979

OBCHODNÉ MENO: KARION SK, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 83989/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 

IČO: 46 817 841

DEŇ ZÁPISU: 13.09.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

5. výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava,

6. výroba jednoduchých výrobkov z kovu,

7. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom,

8. výroba a hutnícke spracovanie kovov,

9. montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov,

10. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva,

11. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba,

12. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

13. montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmom,

14. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

15. výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Klasovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pálfyho 23, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 17.11.1971, Deň vzniku funkcie: 13.09.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konať a podpisovať v mene Spoločnosti je oprávnený každý konateľ samostatne, pričom podpisuje tak, že pripojí svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Klasovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pálfyho 23, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 17.11.1971

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 18.07.2012 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.08.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1