Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010984

OBCHODNÉ MENO: Konečná & Zacha, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 32280/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ventúrska 256/12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 

IČO: 35 891 556

DEŇ ZÁPISU: 01.07.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie právnych služieb,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Radka Konečná, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kardinála Berana 2040/9, Názov obce: Plzeň, PSČ: 30125 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 26.04.1973, Deň vzniku funkcie: 01.07.2004

Meno a priezvisko: Tomáš Zacha, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Obcí I 2085/28, Názov obce: Praha 4 - Krč, PSČ: 140 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 05.08.1976, Deň vzniku funkcie: 14.05.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia spoločnosti sú oprávnení konať v mene spoločnosti samostatne a bez obmedzenia.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Vitaliy Nosa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koreničova 699/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , Dátum narodenia: 31.08.1981, Deň vzniku funkcie: 28.02.2019

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista koná za spoločnosť samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že prokurista spoločnosti pripojí svoje meno, priezvisko, svoj vlastnoručný podpis a dodatok označujúci prokúru k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Radka Konečná, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kardinála Berana 2040/9, Názov obce: Plzeň, PSČ: 30125 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 26.04.1973

Výška vkladu: 3 984,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 984,000000 EUR

Meno a priezvisko: Tomáš Zacha, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Obcí I 2085/28, Názov obce: Praha 4 - Krč, PSČ: 140 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 05.08.1976

Výška vkladu: 2 656,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 656,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 1.6.2004 v zmysle ustanovení §§ 105-153 Obchodného zákonníka.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.12.2009. Zmena obchodného mena z pôvodného KONEČNÁ & ŠAFÁŘ, s.r.o. na Konečná & Šafář, s.r.o.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 31.01.2012.

4. Zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia z 11. a 14.05.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1