Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010980

OBCHODNÉ MENO: KASO TECHNOLOGIES, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 23087/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dobšinského 18/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 05 

IČO: 35 802 235

DEŇ ZÁPISU: 13.12.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

4. sprostredkovateľská činnosť,

5. tvorba software,

6. poskytovanie software,

7. výroba, predaj a požičiavanie zvukových a zvukovo-obrazových záznamov,

8. propagačná, reklamná, inzertná činnosť,

9. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

10. automatizované spracovanie dát,

11. nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky,

12. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

13. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

14. marketing,

15. organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí,

16. montáž štrukturovanej kabeláže počítačových sietí,

17. montáž a kompletizácia výpočtovej techniky bez zásahu do elektrických častí,

18. poradenská, konzultačná, školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky,

19. systémová údržba software,

20. poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát,

21. výroba, predaj a požičiavanie zvukových a zvukovo-obrazových záznamov so súhlasom autora,

22. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,

23. poskytovanie verejno-dostupných informácií v rozsahu voľnej živnosti,

24. administratívne a sekretárske práce,

25. zhotovovanie, údržba webových stránok a počítačovej grafiky,

26. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

27. organizovanie výstav, kultúrnych, spoločenských podujatí,

28. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

29. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Klein, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätého Urbana 5041/39, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 25.09.1969

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Mgr. Kristína Kleinová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätého Urbana 5041/39, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 24.09.1995, Deň vzniku funkcie: 18.01.2023

Meno a priezvisko: Zuzana Kleinová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätého Urbana 5041/39, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 18.08.1968, Deň vzniku funkcie: 18.01.2023

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú prokuristi spoločne. Prokurista podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Klein, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätého Urbana 5041/39, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 25.09.1969

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 1264/2000, Nz 1254/2000, spísanej dňa 6.11.2000 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou, v zmysle ust. §§ 57 ods. 3, 105 - 153 Obch. zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24. 4. 2002. Rozhodnutie spoločníka a úplné znenie zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 344/2002, Nz 339/2002 zo dňa 29. 4. 2002 spísaná notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.09.2012.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1