Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010978

OBCHODNÉ MENO: KAPITÁL - CONSULT, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 21563/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 2368/4, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 

IČO: 35 786 663

DEŇ ZÁPISU: 25.04.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovanie obchodu a služieb,

4. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,

5. požičiavanie automobilov a technológií,

6. prenájom automobilov a technológií,

7. prenájom nehnuteľných vecí vrátane doplnkových služieb,

8. leasing,

9. forfeiting a factoring - vymáhanie pohľadávok mimo výkonu súdnych rozhodnutí,

10. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

11. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Trnka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mraziarenská 16464/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 05.10.1964, Deň vzniku funkcie: 17.08.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Trnka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mraziarenská 16464/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 05.10.1964

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.3.2000 v zmysle ust. §§ 57, 105 - 153 Zák.č. 513/91 Zb., v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.9.2001, na ktorom bol schválený prevod obchodného podiel, menovanie konateľa, zmena sídla. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 8.10.2001.

3. Zánik funkcie konateľa Petra Štefaňáka dňom 30.9.2002. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.9.2002, na ktorom bol odsúhlasený prevod obchodného podielu a zmena spoločenskej zmluvy.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.10.2008.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.09.2014.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.08.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1