Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010968

OBCHODNÉ MENO: IZOL TRADE, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 56791/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hraničná 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 

IČO: 44 569 122

DEŇ ZÁPISU: 12.02.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

5. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,

6. prenájom hnuteľných vecí,

7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

8. reklamné a marketingové služby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Soňa Pavlíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad jazerom 1181/18, Názov obce: Nová Dedinka-Nová Ves pri Dunaji, PSČ: 900 29 , Dátum narodenia: 01.04.1974, Deň vzniku funkcie: 12.02.2009

Meno a priezvisko: Ivana Hojstričová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Liptovská 1245/36, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 29.05.1976, Deň vzniku funkcie: 12.02.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia sú oprávnení konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne vo veciach týkajúcich sa dispozície s finančnými prostriedkami do výšky 3.300,- Eur (slovom ,,tritisíctristo eur"). K obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno, priezvisko a podpis. Pri realizácii právnych úkonov, ktorých hodnota presiahne 3.300,-Eur (slovom ,,tritisíctristo eur") sú oprávnení konať a podpisovať v mene spoločnosti spoločne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno, priezvisko a podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ivana Hojstričová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Liptovská 1245/36, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 29.05.1976

Výška vkladu: 3 319,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,000000 EUR

Meno a priezvisko: Soňa Pavlíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad jazerom 1181/18, Názov obce: Nová Dedinka-Nová Ves pri Dunaji, PSČ: 900 29 , Dátum narodenia: 01.04.1974

Výška vkladu: 3 319,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.12.2008 v znení spoločenskej zmluvy zo dňa 5.2.2009 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.04.2010.

3. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 04.02.2013.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.07.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1