Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010967

OBCHODNÉ MENO: IVAR Slovensko, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 16614/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Benediktiho 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 05 

IČO: 35 739 371

DEŇ ZÁPISU: 26.01.1998

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky,

2. montáž a opravy meracej a regulačnej techniky,

3. poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,

5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

6. sprostredkovateľská činnosť,

7. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru,

8. konzultačná a poradenská činnosť súvisiaca s predmetom podnikania,

9. poradenstvo v oblasti obchodu,

10. reklamná a propagačná činnosť,

11. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,

12. organizačné a ekonomické poradenstvo,

13. marketing,

14. čistenie mechanických častí kancelárskej, reprodukčnej, výpočtovej, meracej a regulačnej techniky,

15. čistenie mechanických častí strojov, prístrojov a zariadení,

16. čistiace a upratovacie služby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Peter Repčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Saratovská 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 08.11.1948, Deň vzniku funkcie: 26.01.1998

Meno a priezvisko: Marián Lazor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tománkova 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 25.10.1978, Deň vzniku funkcie: 04.07.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia, každý z nich samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Peter Repčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Saratovská 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 08.11.1948

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Marián Lazor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tománkova 3460/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 25.10.1978

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 5.12.1997, v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov Stary spis: S.r.o. 23649

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.7.1998, na ktorom bolo zvýšené základné imanie. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 3.7.1998 v zmysle zákona č. 11/1998 Zz.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.8.1999. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.8.1999

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.1.2001. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 26.1.2001

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17. 10. 2002. Spoločenská zmluva zo dňa 17. 10. 2002 v úplnom znení.

6. Zápisnica č. 11 z valného zhromaždenia zo dňa 11.12.2003.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.05.2006.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1