Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010969

OBCHODNÉ MENO: J&FN business s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 141244/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 10A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 

IČO: 52 711 528

DEŇ ZÁPISU: 26.10.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

3. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

4. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

5. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. Vedenie účtovníctva

7. Služby požičovní

8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. Čistiace a upratovacie služby

10. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

11. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

12. Prípravné práce k realizácii stavby

13. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

14. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

15. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

16. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

17. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

18. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

19. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

20. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

21. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

22. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

23. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

24. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

25. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

26. Opracovanie drevnej hmoty štiepaním, lúpaním

27. Zámočníctvo

28. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ramon Jonáš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 7770/10A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 28.07.1982, Deň vzniku funkcie: 26.10.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ramon Jonáš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 7770/10A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 28.07.1982

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1