Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010973

OBCHODNÉ MENO: JMstat, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 89075/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letná 392/5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 

IČO: 47 146 338

DEŇ ZÁPISU: 08.05.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Vykonávanie odborných činností vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v kategórii statika stavieb

2. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

3. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

4. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

5. Prípravné práce k realizácii stavby

6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

8. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

11. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

12. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

13. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

14. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

15. Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

16. Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie

17. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - pozemné stavby a architektúra

18. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien - pozemné stavby a architektúra

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Michal Jaroszewicz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 946/36, Názov obce: Námestovo, PSČ: 029 01 , Dátum narodenia: 27.11.1981, Deň vzniku funkcie: 08.05.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Michal Jaroszewicz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 946/36, Názov obce: Námestovo, PSČ: 029 01 , Dátum narodenia: 27.11.1981

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 15.04.2013 v súlade s ust. § 57 ods. 3, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.08.2013.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1