Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010955

OBCHODNÉ MENO: HERVEX s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 102845/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 

IČO: 35 956 933

DEŇ ZÁPISU: 30.09.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. reklamná, inzertná a propagačná činnosť,

2. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

5. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

6. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb,

7. prieskum trhu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ján Bukovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 3586/26A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 06.05.1975, Deň vzniku funkcie: 20.12.2018

Meno a priezvisko: Andrej Bajúsz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koprivnická 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 22.01.1970, Deň vzniku funkcie: 14.03.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú najmenej dvaja konatelia spoločne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Keystone Development Holdings S.a.r.l., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rue Eugène Ruppert 16, Názov obce: Luxemburg, PSČ: 2543 , Štát: Luxemburské veľkovojvodstvo , Iné identifikačné číslo: B216442

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Keystone Development Kft., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Váci út 30, Názov obce: Budapešť, PSČ: 1132 , Štát: Maďarsko , Iné identifikačné číslo: 01-09-307240

Výška vkladu: 32 444,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 32 444,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 194,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 194,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 19.9.2005 v zmysle ust. §§ 154 - 220a Obchodného zákonníka.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.11.2006.

3. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 30.06.2014.

4. Notárska zápisnica N 61/2015, Nz 7208/2015, NCRls 7469/2015 zo dňa 04.03.2015 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene právnej formy z akciovej spoločnosti HERVEX, a. s. na spoločnosť s ručením obmedzeným HERVEX s. r. o.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.11.2015.

6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31.03.2016.

7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.03.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1