Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010963

OBCHODNÉ MENO: IS INVEST, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 16631/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 

IČO: 35 739 550

DEŇ ZÁPISU: 30.01.1998

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť,

2. kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod, veľkoobchod),

3. reklamná činnosť,

4. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

5. činnosť ekonomických a účtovných poradcov,

6. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

7. organizovanie a sprostredkovanie výstav v rozsahu voľnej živnosti,

8. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti,

9. prieskum trhu a marketing,

10. vypracovanie rozpočtov a kalkulácií,

11. prenájom strojov, prístrojov a nástrojov,

12. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,

13. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených prenájmom - obstarávateľské služby spojené s prenájmom,

14. obstarávanie služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností,

15. viazanie a konečná úprava kníh,

16. prekladateľské a tlmočnícke služby mimo zákona č. 382/2004 Z.Z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

17. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

18. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

19. management,

20. public relations - služby v oblasti komunikácie s verejnosťou,

21. spracovanie projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie v rozsahu voľnej živnosti,

22. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: JUDr. Beáta Kršková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 09.11.1964, Deň vzniku funkcie: 25.10.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a vo všetkých veciach za ňu podpisuje konateľ. Konateľ sa v mene spoločnosti podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis s označením "konateľ".

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Beáta Kršková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 09.11.1964

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.1.1998 v zmysle ust. §§ 57, 105 - 153 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 23666

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.10.1998, notárska zápisnica N 23/99, Nz 21/99 zo dňa 15.1.1999 v zmysle Zák.č. 11/1998 Z.z.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.10.2006 o prevode obchodného podielu a zmene sídla spoločnosti.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.05.2007 - zuženie predmetu podnikania, zníženie základného imania.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1