Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010961

OBCHODNÉ MENO: int. e. s., spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15560/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cesta na Klanec 75/4620, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03 

IČO: 35 727 730

DEŇ ZÁPISU: 24.09.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť,

4. reklamná a propagačná činnosť,

5. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,

6. prekladateľské a tlmočnícke služby,

7. prevádzkovanie cestovnej kancelárie,

8. vyučovanie cudzích jazykov /jazyk taliansky a anglický/,

9. podnikateľské poradenstvo,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Igor Masár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cesta na Klanec 75/4620, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 25.02.1975, Deň vzniku funkcie: 20.10.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Igor Masár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cesta na Klanec 75/4620, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 25.02.1975

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.9.1997 v zmysle §§ 57,105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 22584

2. Prevod obchodného podielu a zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 13.7.1998. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.7.1998 v zmysle ust. Zák.č. 11/1998 Zb.

3. Prevod obchodného podielu a zmena spoločenskej zmluvy schválené na valnom zhromaždení dňa 11.10.1999

4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.7.2000

5. Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene sídla.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.10.2009.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1