Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010959

OBCHODNÉ MENO: Hotel MAK, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14005/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suchá 10203/23, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 

IČO: 35 710 560

DEŇ ZÁPISU: 21.02.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti,

3. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy * * *, v kempingoch triedy * * *, a vo vyšších triedach,

4. prevádzkovanie cestovnej kancelárie,

5. zmenárne,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Alexander Statelov, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suchá 23, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 02.04.1961

Meno a priezvisko: Ing. Katarína Statelová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suchá 23, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 08.12.1959

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti koná vo všetkých veciach spoločnosti samostatne tak, že k označeniu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Alexander Statelov, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suchá 23, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 

Výška vkladu: 3 386,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 386,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Katarína Statelová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suchá 23, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 

Výška vkladu: 3 253,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 253,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.12.1996 a dodatkom č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.2.1997 v súlade s ust. §§ 57, 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Sta y spis: S.r.o. 21007

2. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 5.6.1998 v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z.

3. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 21.6.2002, na ktorom bolo schválené rozdelenie a prevod obchodného podielu. Zmluvy o prevode časti obchodného podielu zo dňa 28.6.2002. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.6.2002. Dodatok k zápisnici z valného zhromaždenia konaného dňa 21.6.2002 zo dňa 27.9.2002. Zmluvy o prevode časti obchodného podielu zo dňa 4.10.2002. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 27.9.2002. Dodatok k zmluvám o prevode obchodného podielu zo dňa 4.10.2002. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 28.10.2002, na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 8.11.2002.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia z 1.11.2002. Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa14.11.2002. Rozhodnutie jediného spoločníka osvedčené do notárskej zápisnice č. Nz 840/2002 dňa 14.11.2002.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.03.2010.

6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.02.2012 - zmena sídla.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1