Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010964

OBCHODNÉ MENO: ISI group s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 48184/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SKY PARK OFFICES 1, Bottova 2A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 09 

IČO: 36 841 595

DEŇ ZÁPISU: 02.10.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

4. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

5. marketing,

6. prieskum trhu a verejnej mienky,

7. vedenie účtovníctva,

8. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

9. organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských, športových podujatí a kurzov v rozsahu voľnej živnosti,

10. technicko-organizačné zabezpečenie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľnej živnosti,

11. administratívne a kancelárske práce (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích),

12. fotografické služby,

13. reklamná a propagačná činnosť,

14. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

15. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

16. obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností,

17. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

18. prevádzkovanie verejných vodovodov I. kategórie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Sebastiano Canessa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Řetězová 225/9, Názov obce: Praha, PSČ: 110 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 26.03.1968, Deň vzniku funkcie: 27.08.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná knateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: DUKE INVESTMENT S.R.L., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Corte Don Botticelli 51, Názov obce: Cesena, PSČ: 475 21 , Štát: Talianska republika , Iné identifikačné číslo: 03546610407

Výška vkladu:  500 500,000000 EUR, Rozsah splatenia:  500 500,000000 EUR, Záložné právo Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu číslo 151/ZZ/2010, uzavretej dňa 09.08.2010 medzi spoločnosťou L.Q.H.S.R.L. so sídlom Corso Camillo Benso Cavour 115, 47521 Cesena, daňový kód a číslo zápisu spoločnosti: 03886920408, ako záložcom a Všeobecnou úverovou bankou, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, ako záložným veriteľom, bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločnosti L.Q.H.S.R.L. v prospech Všeobecnej úverovej banky a.s.

Obchodné meno/názov: BUILDING INVEST SPA IN LIQUIDAZIONE, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via del Rio 400, Názov obce: Cesena, PSČ: 47 522 , Štát: Talianska republika , Iné identifikačné číslo: 03696870405

Výška vkladu: 3 803 800,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 803 800,000000 EUR, Záložné právo Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu číslo 150/ZZ/2010, uzavretej dňa 09.08.2010 (podpisy osvedčené dňa 23.08.2010) medzi spoločnosťou BUILDING INVEST S.R.L., so sídlom Via Uberti 14, 470 23 Cesena, daňový kód a číslo zápisu spoločnosti : 03696870405, ako záložcom a Všeobecnou úverovou bankou, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO : 31 320 155, ako záložným veriteľom, bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločnosti BUILDING INVEST S.R.L. v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s.

Obchodné meno/názov: COUNT INVESTMENT S.R.L., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Corte Don Botticelli 51, Názov obce: Cesena, PSČ: 475 21 , Štát: Talianska republika , Iné identifikačné číslo: 03546590401

Výška vkladu:  700 700,000000 EUR, Rozsah splatenia:  700 700,000000 EUR, Záložné právo Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu číslo 149/ZZ/2010, uzavretej dňa 9.8.2010 (osvedčené podpisy zo dňa 23.8.2010) medzi spoločnosťou APILIFE S.R.L. so sídlom Corso Camillo Benso Cavour 115, 47521 Cesena, daňový kód a číslo zápisu spoločnosti: 03886910409, ako záložcom a Všeobecnou úverovou bankou, a. s. , so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, ako záložným veriteľom, bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločnosti APILIFE S.R.L. v prospech Všeobecnej úverovej banky a.s. .

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 005 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 005 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku rozdelenia zlúčením.

Obchodné meno/názov: Meeting Point s. r. o. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šustekova 49, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04 , IČO 44 007 884

Obchodné meno/názov: FUTURA SK s. r. o. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šustekova 49, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04 , IČO 44 902 085

Obchodné meno/názov: Edil Medea s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Europeum Business Center, Suché mýto 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03 , IČO 43 769 942

Obchodné meno/názov: Panenská Point s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Europeum Business Center, Suché mýto 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , IČO 44 477 350

Obchodné meno/názov: ISI SVILUPPO s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šustekova 49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , IČO 45 594 520

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.9.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.12.2007. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.12.2007. Zmena obchodného mena z BANTU s. r. o. na nové ISI group s. r. o.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 28.02.2008.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.05.2008.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 17.12.2008 o zlúčení so spoločnosťou Meeting Point s. r. o. , so sídlom Šustekova 49, 851 04 Bratislava, IČO: 44 007 884, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 50693/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť ISI group s. r. o., , so sídlom Šustekova 49, 851 04 Bratislava, IČO: 36 841 595, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 48184/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice N 564/2008, Nz 62305/2008 dňa 17.12.2008 stáva právnym nástupcom spoločnosti Meeting Point s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.

6. Rozhodnutie spoločníka zo dňa 08.08.2010.

7. Rozhodnutie spoločnosti zo dňa 8.8.2010.

8. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 07.10.2010

9. Rozhodnutie spoločníkov per rollam zo dňa 10.03.2011.

10. Zmluva o zlúčení zo dňa 14.01.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 25/2014, Nz 1019/2014, NCRls 1022/2014.

11. Zápisnica z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 27.08.2014.

12. Zápisnica o valnom zhromaždení zo dňa 17.03.2015.

13. Zmluva o zlúčení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1