Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010960

OBCHODNÉ MENO: HOXA, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45082/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šancová 19/7954, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 05 

IČO: 36 752 835

DEŇ ZÁPISU: 15.03.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti marketingu, riadenia podniku, styku s verejnosťou,

2. činnosť organizačných a ekonomických a účtovných poradcov,

3. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

4. poskytovanie verejne dostupných informácií,

5. vypracovanie marketingových štúdií a analýz, politických analýz a štúdií realizovateľnosti v rozsahu voľnej živnosti,

6. reklamná a propagačná činnosť,

7. public relations - činnosť v oblasti vzťahov s verejnosťou,

8. fotografické služby,

9. zhotovovanie www stránok,

10. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

11. výroba a predaj úžitkových a reklamných predmetov,

12. preklady a tlmočenie z/do jazyka anglického,

13. organizovanie školení, kurzov, konferencií a seminárov v rozsahu voľnej živnosti,

14. prieskum trhu a verejnej mienky,

15. administratívne práce,

16. vedenie účtovníctva,

17. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby,

18. upratovacie práce,

19. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,

20. zapožičiavanie a prenájom motorových vozidiel,

21. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

22. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod),

23. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod) ,

24. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Ľubica Kemp, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brečtanová 13008/4B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 09.07.1969, Deň vzniku funkcie: 15.03.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ľubica Kemp, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brečtanová 13008/4B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 09.07.1969

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 16.02.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhdonutie jediného spoločníka zo dňa 18.5.2009.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.10.2018. Zmena obchodného mena z pôvodného Global Business Services, s.r.o. na nové HOXA, s. r. o.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1