Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010946

OBCHODNÉ MENO: GOLDPOWER, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 54182/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Farského 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 

IČO: 44 359 489

DEŇ ZÁPISU: 28.08.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia spojené s predajom na priamu konzumáciu,

3. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla,

4. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

6. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,

7. prevádzkovanie športových zariadení,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Karol Mrena, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Farského 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 10.07.1960, Deň vzniku funkcie: 28.08.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý z konateľov samostatne, pričom pri písomných právnych úkonoch konateľ pripojí svoj podpis k napísanému alebo predtlačenému obchodnému menu spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Karol Mrena, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Farského 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 10.07.1960

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 07. 08. 2008 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1