Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010949

OBCHODNÉ MENO: GS - SERVIS, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 27428/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sasinkova 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08 

IČO: 35 844 540

DEŇ ZÁPISU: 27.09.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

4. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

5. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

6. reklamná, inzertná a propagačná činnosť,

7. prenájom motorových vozidiel a ich príslušenstva,

8. kúpa a predaj motorových vozidiel a ich príslušenstva,

9. leasingová činnosť,

10. faktoring a forfaiting,

11. prenájom a vypožičiavanie strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu,

12. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania,

13. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,

14. konzultačná činnosť pri kúpe a prenájme nehnuteľností,

15. prípravné a pomocné práce pre stavbu,

16. záhradnícke a sadovnícke práce - úprava terénov, kosenie trávy, pomocné práce pri výsadbe a ošetrovaní rastlín, zberačské práce, zavlažovanie,

17. organizačné zabezpečenie kurzov a školení,

18. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

19. upratovacie práce,

20. baliace práce,

21. administratívno - sekretárske práce,

22. demolačné a zemné práce bez použitia výbušnín,

23. sťahovacie služby,

24. správa počítačových sietí a hardware mimo zásahov do vyhradených technických zariadení,

25. návrh a optimalizácia informačných systémov a technológií,

26. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

27. dokončovacie práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

28. prevádzkovanie lyžiarskych vlekov,

29. úprava lyžiarskych tratí v rozsahu voľných živností,

30. organizovanie spoločenských podujatí a seminárov,

31. činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Peter Gereg, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Riazanská 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 29.07.1957, Deň vzniku funkcie: 27.09.2002

Meno a priezvisko: Ľudovít Lauko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karola Adlera 1936/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 20.06.1973, Deň vzniku funkcie: 30.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: GRAFOBAL GROUP, a.s. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sasinkova 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 08 , IČO 35 750 791

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 14.8.2002, v zmysle §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/ 91 Zb. v znení neskorších zmien.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2002, dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 10.1.2003, Spoločenská zmluva zo dňa 10.1.2003 v úplnom znení.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.10.2009.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.11.2012.

5. Zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.10. a 26.11. 2012.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1