Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010953

OBCHODNÉ MENO: HEKTRANS s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 105403/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Domové Role 78, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 

IČO: 36 055 140

DEŇ ZÁPISU: 26.06.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

2. - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

3. - sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti

4. medzinárodná nákladná cestná doprava

5. vnútroštátna nákladná cestná doprava

6. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

7. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

8. výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva

9. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

10. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

11. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

12. prípravné práce k realizácii stavby

13. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

14. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

15. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

16. nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie

17. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Boris Boňko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dunajská 39, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 08 , Dátum narodenia: 30.11.1979, Deň vzniku funkcie: 16.04.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ján Nitschneider, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cabanová 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 27.07.1978

Výška vkladu: 12 946,000000 EUR, Rozsah splatenia: 12 946,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Boris Boňko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dunajská 39, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 08 , Dátum narodenia: 30.11.1979

Výška vkladu: 12 946,000000 EUR, Rozsah splatenia: 12 946,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 892,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 892,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12. 04. 2002, podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1