Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010936

OBCHODNÉ MENO: FISH MA-SK s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 151996/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ruskov 376, Názov obce: Ruskov, PSČ: 044 19 

IČO: 53 705 319

DEŇ ZÁPISU: 22.04.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. prenájom hnuteľných vecí

3. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

4. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

5. prípravné práce k realizácii stavby

6. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

8. administratívne služby

9. textilná výroba

10. výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Patrik Zemko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ruskov 376, Názov obce: Ruskov, PSČ: 044 19 , Dátum narodenia: 15.09.1999, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Patrik Zemko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ruskov 376, Názov obce: Ruskov, PSČ: 044 19 , Dátum narodenia: 15.09.1999

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 18.03.2021 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1