Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010937

OBCHODNÉ MENO: FORSAJT, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39493/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Smreka 6164/1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 08 

IČO: 36 280 941

DEŇ ZÁPISU: 18.02.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

3. poradenstvo v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti,

4. predaj dvojstopových motorových vozidiel,

5. reklamná a propagačná činnosť,

6. technicko organizačné zabezpečenie výstav,

7. lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

8. prenájom motorových vozidiel, strojov a prístrojov,

9. mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe,

10. prípravné práce pre stavbu- demolácie a zemné práce bez použitia výbušnín,

11. upratovacie práce,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Soňa Orságová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Smreka 6164/1, Názov obce: Bratislava - Devínska Nová Ves, PSČ: 841 08 , Dátum narodenia: 26.08.1967, Deň vzniku funkcie: 27.04.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu apoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Soňa Orságová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Smreka 6164/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 08 , Dátum narodenia: 26.08.1967

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 01.02.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.07.2012.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.04.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1