Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010940

OBCHODNÉ MENO: Gastroglass Slovakia s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 43898/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 

IČO: 36 720 216

DEŇ ZÁPISU: 04.01.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. reklamná činnosť,

5. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

6. prieskum trhu,

7. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

8. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

9. činnosť účtovných poradcov,

10. automatizované spracovanie dát,

11. administratívne práce,

12. prenájom motorových vozidiel,

13. obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou nehnuteľností,

14. technicko- organizačné zabezpečenie školení, kurzov a seminárov,

15. rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora,

16. fotografické služby,

17. výroba audiovizuálnych záznamov,

18. prenájom spotrebného a priemyselného tovaru,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Michal Mosný, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krížna 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07 , Dátum narodenia: 21.02.1982, Deň vzniku funkcie: 04.01.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Michal Mosný, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krížna 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 07 , Dátum narodenia: 21.02.1982

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 06.03.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie zo dňa 7.3.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1