Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010938

OBCHODNÉ MENO: FV powerhouse 1 s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 72985/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 96, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 02 

IČO: 45 614 245

DEŇ ZÁPISU: 22.06.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. prenájom hnuteľných vecí

6. výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Michal Borguľa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mýtna 46D, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 , Dátum narodenia: 17.05.1981, Deň vzniku funkcie: 23.02.2011

Meno a priezvisko: Miroslav Puliš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podhorie 78, Názov obce: Podhorie, PSČ: 969 82 , Dátum narodenia: 14.12.1975, Deň vzniku funkcie: 23.02.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: SLOVUNIT ECOENERGY SLOVAKIA a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 96, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 02 , IČO 47 483 679

Výška vkladu: 12 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 12 500,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 000201BB/CORP/2014, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 31.05.2017

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šancová 1/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 813 33 , IČO 47 251 336

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 000189IBB/CORP/2017, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 08.08.2017

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šancová 1/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 813 33 , IČO 47 251 336

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 000201BB/CORP/2014, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 31.05.2017

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šancová 1/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 813 33 , IČO 47 251 336

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 000201BB/CORP/2014, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 31.05.2017

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šancová 1/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 813 33 , IČO 47 251 336

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 000189H/CORP/2017, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 09.08.2017

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šancová 1/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 813 33 , IČO 47 251 336

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  12 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  12 500,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.05.2011.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.08.2011.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1