Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010928

OBCHODNÉ MENO: EXACT SYSTÉM, s.r.o. „v likvidácii“

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 10709/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Líščie Nivy 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 

IČO: 35 687 185

DEŇ ZÁPISU: 29.03.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - organizačná a ekonomická poradenská činnosť,

2. - administratívno - technické práce,

3. - vedenie účtovníctva,

4. - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu,

5. - sprostredkovateľská činnosť,

6. - vydávanie periodických a neperiodických publikácií.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Albín Stanek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Líščie Nivy 8, Názov obce: Bratislava, Dátum narodenia: 02.01.1947

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Albín Stanek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Líščie Nivy 8, Názov obce: Bratislava, Dátum narodenia: 02.01.1947

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 18.01.2023

Vstup do likvidácie - popis: rozhodnutie jediného spoločníka

LIKVIDÁTOR

Meno a priezvisko: Ing. Albín Stanek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Líščie nivy 457/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 02.01.1947, Deň vzniku funkcie: 18.01.2023

Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti v zmysle ustanovenia § 75b ods. 3 Obchodného zákonníka. Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.11.1995 a dodatkom č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 19.2.1996 v súlade s ust. §§ 57, 105 - 153 Zák.č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 17636

2. Prevod obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 17.1.1998.

3. Zápisnica z rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 8.11.2000 o zvýšení základného imania.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1