Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010933

OBCHODNÉ MENO: FASHIONOPTIC, s. r. o. v konkurze

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 101454/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nevädzova 5, Názov obce: Bratislava - Ružinov, PSČ: 821 01 

IČO: 47 247 541

DEŇ ZÁPISU: 28.03.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. Reklamné a marketingové služby

6. Prenájom hnuteľných vecí

7. Administratívne služby

8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

10. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

11. Počítačové služby

12. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

13. Fotografické služby

14. Služby požičovní

15. Čistiace a upratovacie služby

16. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

17. Faktoring a forfaiting

18. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

19. Prípravné práce k realizácii stavby

20. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

21. Finančný leasing

22. Vedenie účtovníctva

23. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

24. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

25. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Radoslav Murin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 7770/10A, Názov obce: Bratislava - Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 03.09.1982, Deň vzniku funkcie: 31.07.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: FASHIONOPTIC CZ, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Spálená 480/1, Názov obce: Brno - Trnitá, PSČ: 60200 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 05477476

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť vznikla v dôsledku rozdelenia.

Obchodné meno/názov: Quick Sale, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šenkvická cesta 5139/14/O, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , IČO 47 244 852

VYHLÁSENIE KONKURZU

Vyhlásenie konkurzu - dátum: 20.11.2021

Vyhlásenie konkurzu - popis: Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 31K/22/2021-76 zo dňa 10.11.2021 právoplatným a vykonateľným dňa 20.11.2021 bol vyhlásený malý konkurz na majetok dlžníka: FASHIONOPTIC, s. r. o., Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, IČO: 47 247 541 a súd ustanovil do funkcie správcu: Insolvenčná a poradenská, k.s., so sídlom kancelárie Dúbravská cesta 2, 841 01 Bratislava, značka správcu: S 1883.

Správca konkurznej podstaty

Obchodné meno/názov: Insolvenčná a poradenská, k.s., Značka: S1883, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dúbravská cesta 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 , Deň vzniku funkcie: 20.11.2021

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1