Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010923

OBCHODNÉ MENO: ESTER AURUM s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 83049/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vyšehradská 3732/16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 06 

IČO: 46 748 393

DEŇ ZÁPISU: 31.07.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

5. reklamné a marketingové služby,

6. kuriérske služby,

7. predaj leteckých prepravných služieb,

8. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

9. počítačové služby,

10. vydavateľská činnosť,

11. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

12. prenájom hnuteľných vecí,

13. administratívne služby,

14. vedenie účtovníctva,

15. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,

16. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

17. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,

18. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied,

19. prieskum trhu a verejnej mienky,

20. služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov,

21. baliace činnosti, manipulácia s tovarom,

22. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,

23. skladovanie,

24. prípravné práce k realizácii stavby,

25. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

26. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Evgeny Bushtyuk, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grösslingova 2453/17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 03.04.1972, Deň vzniku funkcie: 31.07.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Michal Hanko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podkerepušky 2692/46, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 13.12.1976

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Evgeny Bushtyuk, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grösslingova 2453/17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 03.04.1972

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 21.06.2012 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.07.2016

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1