Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010919

OBCHODNÉ MENO: ENCINGER SK s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 84352/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jadranská 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 

IČO: 46 856 382

DEŇ ZÁPISU: 27.09.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

5. výroba cukrárenských výrobkov,

6. praženie orieškov a suchých plodov suchým procesom,

7. balenie orieškov a suchých plodov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Dušan Encinger, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na vyhliadke 11/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07 , Dátum narodenia: 25.09.1962, Deň vzniku funkcie: 27.09.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ, samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Dušan Encinger, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na vyhliadke 11/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07 , Dátum narodenia: 25.09.1962

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 19.09.2012 v súlade s ust. § 57 ods. 3, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 22.10.2012.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1