Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010921

OBCHODNÉ MENO: ENFI Consulting s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 91404/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 21, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 

IČO: 47 250 054

DEŇ ZÁPISU: 23.08.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov s poskytovaním základných služieb spojených s prenájmom

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Kristína Bachanová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sv. Vincenta 5850/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 27.02.1977, Deň vzniku funkcie: 19.03.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Ak funkciu konateľa v spoločnosti vykonáva jedna osoba, koná konateľ v mene spoločnosti samostatne, ak je konateľov v spoločnosti viac, konajú vždy aspoň dvaja spoločne. Konateľ, resp. konatelia zaväzujú spoločnosť tak, že pri konaní v mene spoločnosti k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Kristína Bachanová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sv. Vincenta 5850/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 27.02.1977

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 31.07.2013 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.02.2014.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.12.2013.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.03.2019.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1